Проект МФД

Тип на проект - проект за уредување на двор
Локација - Железара, Скопје
Квадратура - 160 m2
Проектиран - 2020 година
Реализација - 2020 година